Disclaimer

Alle informatie op deze webiste is bedoeld voor persoonlijk gebruik en is geen vervanging voor een medisch advies, diagnose of behandeling door een arts of therapeut.
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar wij kunnen niet uitsluiten dat er onjuistheden en typefouten zijn ontstaan.

 

CellCare Health Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid, niet-beschikbaarheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

Het auteursrecht op deze website berust bij CellCare Health Group. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en na voorafgaande toestemming door CellCare Health Group.