CRKBO

CellCare Academy is een erkend opleidingsinstituut en geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Door middel van deze erkenning zijn al onze scholingen vrijgesteld van BTW.