De CellCare Methode

De CellCare methode is bedoeld om complexe klachten, chronische aandoeningen en ernstige ziektebeelden gericht te behandelen.

Hiervoor maken we altijd gebruik van een uitgebreide anamnese en doen we waar nodig aanvullend biochemisch onderzoek.

 

De CellCare methode bestaat uit 3 pijlers;

1. non-negotiables: voedingsaanpassingen die passen bij het klachtenbeeld

2. deficiënties: tekorten aan voedingsstoffen in systemen opheffen door gerichte voeding en voedingssuppletie

3. functionaliteit: lichaamsfuncties gericht behandelen en/of ondersteunen

 

Dit doen we niet allemaal tegelijk, maar in meerdere stappen of fases. Immers iedere verandering heeft tijd nodig om tot verbetering te komen. Als we alle adviezen tegelijk doorvoeren weten we niet wat heeft gewerkt.

Evalueren welke effecten onze adviezen opleveren geeft zowel de behandelaar als de cliënt inzicht. En dat levert vaak antwoorden en motivatie op voor gezondheid op de lange termijn.

Bovendien ontdekken we welke doseringen en verhoudingen van voedingsmiddelen het beste passen. Dit past binnen de principes van optimaal doseren. Immers niet iedereen is hetzelfde.

 

De CellCare methode is verder gebaseerd op twee principes;

1. We vertellen je niet wat je ‘moet’. Het enige wat moet is dat je goed geïnformeerd wordt. Dan ben je zelf beter in staat om de juiste keuzes te maken. Wij helpen je graag bij jouw keuzes.

2. ‘Eerder behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst!’ Dat zeggen we zo, omdat we er van overtuigd zijn dat ieder individu en dus ook iedere behandeling maatwerk vraagt.

 

Omdat geen enkel lichaamssysteem zelfstandig kan functioneren, wordt je als vooruitstrevende zorgprofessional uitgedaagd onderliggende patronen te herkennen, om zo effectief te kunnen behandelen. Deze patroonherkenning is het fundament van alle educatieprogramma’s van CellCare Academy.