Farmacologie; Interacties tussen kruiden & geneesmiddelen

Medicatie en kruiden kunnen elkaar beïnvloeden. Door gebruik van bepaalde kruiden kan de werking van sommige medicamenten worden versterkt, terwijl bij anderen de werking negatief wordt beïnvloed. Tevens kan de situatie ontstaan dat de werking van het geneesmiddel teniet wordt gedaan.

 

Kennis over het onderwerp interacties is voor de therapeut van groot belang. Voor alle  kruidenpreparaten geldt: de kans op én de ernst van wisselwerkingen met een geneesmiddel is afhankelijk van het type en de sterkte (dosis) van zowel het kruidenpreparaat als het geneesmiddel. Aanvullend hierop zijn ook de eigenschappen van de patiënt, zoals bijvoorbeeld de leeftijd, zijn of haar metabole capaciteit en co-morbiditeit niet te vergeten factoren.

 

De kans op een klinisch relevante interactie is niet denkbeeldig bij patiënten die cardiovasculaire medicatie combineren met bepaalde kruiden. De gevolgen van de wisselwerkingen kunnen uiteenlopen van niet ernstig tot zeer ernstig.

Ook bij gebruikers van psychofarmaca moet goed overwogen worden welk kruid met welk medicament gecombineerd kan of mag worden.

Voor wie?

Deze bijscholingen zijn bedoeld voor alle behandelaars en praktijkhouders met een (para)medische opleiding: artsen, verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten, sportinstructeurs, mental coaches, trainers, neurofeedbackers, osteopaten, mesologen, PNI-therapeuten en natuurgeneeskundigen. De module is dus geschikt voor alle enthousiaste beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, die op zoek zijn naar meer inzicht in en begrip van de vele niveaus van het menselijk functioneren. Ben je niet werkzaam in het (para)medische werkveld, maar heb je wel interesse in ons scholingsaanbod, dan ben je uiteraard ook van harte welkom

Inhoud
Accreditatie
Kosten
Docenten
Locatie
Reviews
Extra informatie