Farmacologie 'Interactie tussen voeding & geneesmiddelen'

Nederland telt steeds meer mensen met een chronische ziekte. Voor de verschillende aandoeningen schrijven de artsen in het algemeen geneesmiddelen voor ter verbetering van de kwaliteit van leven of verlenging van de levensduur. Polyfarmacie is daarom vaak noodzakelijk.

Als een patiënt gedurende langere tijd vijf of meer verschillende soorten geneesmiddelen tegelijk gebruikt, heet dat polyfarmacie. Polyfarmacie kan (bij ouderen) voor problemen zorgen. Sommige medicijnen of zelfzorgmiddelen kunnen elkaar tegenwerken of te veel versterken (bijwerkingen en/of interacties).

 

Er zijn 2 kanten van een medaille wanneer men de interactie tussen voeding & geneesmiddelen bestudeert:

  • 1. Van medicijn naar voedingsstatus. Een geneesmiddel kan een ongewenste invloed hebben op de voedingstoestand van de patiënt/cliënt. Dit is vaak een langzaam proces: je merkt het niet zo snel op. Zeker in het geval van het gebruik van meerder medicamenten kan dat problemen veroorzaken.
  • 2. Van voeding naar medicijnwerking. In een aantal gevallen is de voeding of het dieet van een patiënt/cliënt van invloed op het therapeutische effect van een geneesmiddel. Dit effect treedt sneller op en is daardoor eerder zichtbaar. Bij dergelijke interacties kan onderscheid worden gemaakt in twee typen mechanismen: farmacokinetisch en farmacodynamisch.

 

Tijdens deze bijscholing staan we uitvoerig stil bij deze 2 kanten van de medaille.

Voor wie?

Deze bijscholingen zijn bedoeld voor alle behandelaars en praktijkhouders met een (para)medische opleiding: artsen, verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten, sportinstructeurs, mental coaches, trainers, neurofeedbackers, osteopaten, mesologen, PNI-therapeuten en natuurgeneeskundigen. De module is dus geschikt voor alle enthousiaste beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, die op zoek zijn naar meer inzicht in en begrip van de vele niveaus van het menselijk functioneren. Ben je niet werkzaam in het (para)medische werkveld, maar heb je wel interesse in ons scholingsaanbod, dan ben je uiteraard ook van harte welkom

Inhoud
Accreditatie
Kosten
Docenten
Locatie
Inschrijven
Reviews
Extra informatie